Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Α΄ Λυκείου

chrysa-1
smartmarketingprogress@gmail.com
Last Update 26 Απριλίου, 2021
0 already enrolled

About This Course

Στόχοι μαθήματος (Α΄ Λυκείου)

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου εστιάζει:

Στην εξοικείωση των μαθητών στις απαιτήσεις των μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο.
Στην εμπέδωση της βασικής μεθοδολογίας των δύο μαθημάτων προκειμένου ο μαθητής να πυκνώνει τις ιδέες εκτενών κειμένων, να εντοπίζει και να ερμηνεύει τη χρήση κειμενικών δεικτών, να διατυπώνει και να αναπτύσσει την προσωπική του άποψη πάνω σε σύγχρονα ή διαχρονικά φαινόμενα.
Στην αφοσίωση βασικών όρων και ιδεών αναφορικά με τις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ του σχολικού βιβλίου που αποτελούν εξεταστέα ύλη και της Γ΄ Λυκείου.
Στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου σε συνάρτηση με την αντίστοιχη θεματική ενότητα.

Learning Objectives

egotiate effectively and fairly to make 1000s more than they would otherwise
Be confident in starting and finishing a negotiation
Use smart tactics to increase their bargaining power
Develop mental and emotional strength to keep pushing until they get a great price
Use negotiating skills in both personal and professional situations
Bargain over everything from huge corporate deals, to flea market haggles
Combat common techniques to ensure their profit isn't diminished without them noticing

Requirements

  • There are no software or materials needed
  • You'll be equipped with confidence and skills during this course, so simply need a willingness to learn
  • Have some examples in mind of areas you'd like to negotiate over

Target Audience

  • Those looking to get great prices both buying and selling
  • People wanting to improve their confidence in negotiating, or hone existing skills
  • Both beginners and experts - this course has lots of little known techniques included
  • Anyone wanting to be richer in their personal and professional life

Curriculum

2h 20m

Planning

Opening Offers

Tactics

Your Instructors

smartmarketingprogress@gmail.com

Εκπαιδευτικός Digital Tutor

5.0/5
3 Courses
2 Reviews
1 Student
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου 1975. Ολοκλήρωσα το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών μου στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια, έλαβα πανεπιστημιακή ειδίκευση στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΑΠΘ, τριετούς φοίτησης, «Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης». Τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιούμε κυρίως στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και για ένα μικρό διάστημα στη δημόσια εκπαίδευση ως ωρομίσθια εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα Πρόσθετης Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής μου ενασχόλησης εξειδικεύτηκα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία 12 χρόνια
See more
Free
Level
Όλα τα επίπεδα
Duration 2.3 hours