Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Α΄ Λυκείου

chrysa-1
smartmarketingprogress@gmail.com
Last Update 26 Απριλίου, 2021
0 already enrolled

About This Course

Στόχοι μαθήματος (Α΄ Λυκείου)

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου εστιάζει:

Στην εξοικείωση των μαθητών στις απαιτήσεις των μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο.
Στην εμπέδωση της βασικής μεθοδολογίας των δύο μαθημάτων προκειμένου ο μαθητής να πυκνώνει τις ιδέες εκτενών κειμένων, να εντοπίζει και να ερμηνεύει τη χρήση κειμενικών δεικτών, να διατυπώνει και να αναπτύσσει την προσωπική του άποψη πάνω σε σύγχρονα ή διαχρονικά φαινόμενα.
Στην αφοσίωση βασικών όρων και ιδεών αναφορικά με τις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ του σχολικού βιβλίου που αποτελούν εξεταστέα ύλη και της Γ΄ Λυκείου.
Στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου σε συνάρτηση με την αντίστοιχη θεματική ενότητα.

Your Instructors

smartmarketingprogress@gmail.com

Εκπαιδευτικός Digital Tutor

5.0/5
3 Courses
2 Reviews
1 Student
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου 1975. Ολοκλήρωσα το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών μου στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια, έλαβα πανεπιστημιακή ειδίκευση στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΑΠΘ, τριετούς φοίτησης, «Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης». Τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιούμε κυρίως στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και για ένα μικρό διάστημα στη δημόσια εκπαίδευση ως ωρομίσθια εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα Πρόσθετης Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής μου ενασχόλησης εξειδικεύτηκα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία 12 χρόνια
See more
Free
Level
Όλα τα επίπεδα
Duration 1 hour