Α΄ Λυκείου Courses

Most popular
Trending

All Α΄ Λυκείου Courses

We found 1 course available for you
See
Free

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Α΄ Λυκείου

2.3 hours
Όλα τα επίπεδα

Στόχοι μαθήματος (Α΄ Λυκείου) Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και …

What you'll learn
egotiate effectively and fairly to make 1000s more than they would otherwise
Be confident in starting and finishing a negotiation
Use smart tactics to increase their bargaining power
Develop mental and emotional strength to keep pushing until they get a great price
Use negotiating skills in both personal and professional situations
Bargain over everything from huge corporate deals, to flea market haggles
Combat common techniques to ensure their profit isn't diminished without them noticing